Kort presentation

Fastighetsekonomisk analys, värdebedömning av industri- och hyresfastigheter

Alf E Johansson är auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna och MRICS. Alf har forskarstudier vid KTH, Fastigheter och byggande, samt vid Karlstads Universitet, Centrum för tjänsteforskning, och har även medverkat vid den treåriga fastighetsekonomiska utbildningen vid Karlstads Universitet/Handelshögskolan i Karlstad sedan år 2000.

 

Alf har varit verksam bl a i REREC AB, VM Fastighetsekonomer/Catella, Föreningsbanken HK Kredit, SBAB och

verkar i strategisk allians med tekn dr Bo Nordlund (www.brec.se). REREC AB bildades 1988 av fem personer med koppling till KTH. Bo och Alf ingick i en fastighetsanalysgrupp i mitten av 1990-talet under koncernkreditchefen Föreningsbanken innan Föreningsbanken och Sparbanken gick samman. REREC AB ägs nu av Alf E Johansson.

Uppdragsgivare bl a kreditgivare, fastighetsföretag, revisorer.

Foto

(www.aejarkitekturfoto.se)

Alf har ägnat sig åt att fotografera fastigheter såväl exteriört som interiört några 10-tal år bl a i handelsbolag med fotouppdrag inom bl a arkitektur, industri. Fotoutrustningen består idag av digitala kameror i mellanformat och fullformat med tillhörande optik lämplig för arkitekturfoto. Kamerornas dynamiska omfång och höga upplösning upp till 50 Mpixel ger foton med god skärpa även vid större förstoringar.

Alf har som grund bl a tidigare studier i foto samt under senare tid vid Fotografiska Akademin, Folkuniversitetet samt är Graduated Photographer Complete Course in Professional Photography vid New York Institute of Photography, som utbildat fotografer sedan 1910.

 

 

Alf E Johansson

MRICS

Aukt fastighetsvärderare Samhällsbyggarna

Bo Nordlund

Tekn dr

Copyright © All Rights Reserved