Kort presentation


Fastighetsekonomisk analys, värdebedömning av industri- och hyresfastigheter


Alf E Johansson är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare. Alf har forskarstudier vid KTH, Fastigheter och byggande, samt vid Karlstads Universitet, Centrum för tjänsteforskning, och har även medverkat vid den treåriga fastighetsekonomiska utbildningen vid Karlstads Universitet/Handelshögskolan i Karlstad.


Alf har varit verksam bl a i REREC AB, VM Fastighetsekonomer/Catella, Föreningsbanken HK Kredit, SBAB och

verkar i strategisk allians med tekn dr Bo Nordlund (www.brec.se). Bo och Alf ingick i en fastighetsanalysgrupp i mitten av 1990-talet under koncernkreditchefen Föreningsbanken innan Föreningsbanken och Sparbanken gick samman. 

Uppdragsgivare bl a kreditgivare, fastighetsföretag, revisorer.


REREC AB bildades 1988 av några personer kopplade till forskning vid KTH. Alf E Johansson och Bo Nordlund

blev delägare i bolaget. Verksamhetsområdet var fastighetsekonomisk konsultation och rådgivning samt kurs- verksamhet. Uppdragsgivare var bl a SABO, Fastighetsägarna, stora fastighetsägare och offentliga företag/organisationer. Bl a utarbetade REREC rapporten "Långsiktig ekonomisk styrning - Förvaltningsplaner i allmännyttiga bostadsföretag" på uppdrag av SABO. Denna rapport finns hos de flesta kommunala bostadsföretag.


Alf E Johansson och Bo Nordlund har även medverkat som författare till Chapter Sweden i boken "Real Estate Valuation in Global Markets, Second Edition, Appraisal Institute, 2011" tillsammans med professor emeritus Erik Persson, KTH. Boken innehåller information om fastighetsekonomi/fastighetsvärdering i 47 länder.


 Alf E Johansson

Aukt fastighetsvärderare Samhällsbyggarna

Mobil 070-994 61 50, 070-220 73 25

Epost: alf.johansson@rerec.eu

aeej@me.com

Bo Nordlund

Tekn dr

Mobil 070-630 19 12

Epost: bo.nordlund@brec.se